Home การทำ Passport

การทำ Passport

ทำได้ที่

  • กรุงเทพฯ  :  กงสุลแจ้งวัฒนะ  02-981-7257-60 ( เร็วที่สุด )
  • กรุงเทพฯ :  เซ็นทรัลบางนา และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
  • จังหวัดอุบลราชธานี    045-242-313-4
  • จังหวัดขอนแก่น    043-242-655 #  103
  • จังหวัดเชียงใหม่   053-891-535-6
  • จังหวัดสงขลา   074-326-511

ต้องใช้เอกสาร

  • นักศึกษาอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ไปทำด้วยตนเองได้ทันที นำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงอย่างเดียว
  • นักศึกษาที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องนำบิดา มารดา พร้อมบัตรประชาชนทั้งนักศึกษาและบิดา มารดา
  • นักศึกษาไม่ต้องนำรูปไปด้วย  กระทรวงการต่างประเทศจะเตรียมกล้องดิจิตอลไว้บริการ
Last Updated ( Wednesday, 23 July 2008 12:27 )
 
Home การทำ Passport

 

 

Stanford University

Las Vegas

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.